Tilaohjelma

Kaikki alkaa tilaohjelmasta

Rakentamista ohjaa tilaohjelma. Päivitetystä tilaohjelmasta käy ilmi, mitä tiloja koulut ja muut koulukampuksen toiminnot tarvitsevat. Jotkut toiminnot sijoitetaan nykyisiin rakennuksiin, toiset korjattaviin rakennuksiin ja lopuksi ne toiminnot, jotka eivät mahdu nykyisiin rakennuksiin, sijoitetaan uudisrakennuksiin.

Tilaohjelma käsittää noin 20 000 m2:n kokonaisuuden, jossa on uusia rakennuksia, kunnostettuja tiloja sekä nykyiset tilat.

Skiss över skolområdet. Piirrustus. koulualueesta
Suuntaa-antava suunnitelma tilojen sijoittelusta 30.11.2021. Huom! Suunnitelmiin tulee vielä muutoksia.

Tilaohjelma perustuu siihen, että tehdään seuraavat päätökset:

 • Pilotti puretaan.
 • Resurssirakennus puretaan tai siirretään, kun kaikki on valmista.
 • Iso osa keskuskoulusta ja ruotsinkielisestä yläkoulusta puretaan ja rakennusosat 2008–2012 säilytetään.
 • Musiikkiopisto sijoitetaan koulukampukselle.
 • Nuorisotila muuttaa takaisin koulualueelle.
 • Koko oppilashuollon tulee olla koulukampuksella.

”Tärkeintä on, että saadaan luokkahuoneita, jotka ovat niin isoja, että niissä voidaan järjestää oppimisympäristöjä erityistarpeisille oppilaille.”

Lena Sjöholm-Fahllund, Smedsby-Böle skolan rehtori

”Toivelistalla ylimpänä on riittävän isot ja tarkoituksenmukaiset luokkahuoneet.”

Pia Blomqvist, Korsholms högstadiumin rehtori

Koulukampus neliömetreinä

 • Tämänhetkinen koko 21 764 m2
 • Purettavia rakennusosia 6 826 m2
 • Peruskorjattavia rakennusosia 4 200 m2
 • Ennallaan pysyvää rakennusalaa 7 086 m2
 • Uutta rakennusalaa noin 10 126 m2
 • Kokonaispinta-ala, kun kaikki on valmista tämänhetkisten luonnospiirustusten mukaisesti vajaat 22 000 m2

”Esikoulua toivotaan lähelle ensimmäistä ja toista luokkaa. Kun ympäristö on lapselle tuttu, opettajalle jää enemmän aikaa opettamiseen.”

Maria Mitts, varhaiskasvatuksen opettaja Kuperkeikan esikoulussa