Eläinlääkintähuoltosuunnitelma

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaan kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä tässä laissa tarkoitetusta eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Länsirannikon valvontalautakunta on 4.12.2019 § 43 hyväksynyt eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelman ja eläinlääkäripalvelut Länsirannikon ympäristöyksikön alueella 2015–2020.