Eläinlääkintähuoltosuunnitelma

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaan kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä tässä laissa tarkoitetusta eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Länsirannikon valvontalautakunta on 26.5.2021 § 22 hyväksynyt eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelman ja eläinlääkäripalvelut Länsirannikon ympäristöyksikön alueella 2015–2021.