Eläinlääkintähuoltosuunnitelma

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaan kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä tässä laissa tarkoitetusta eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Länsirannikon valvontalautakunta on 25.5.2022 § 27 hyväksynyt eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelman ja eläinlääkäripalvelut Länsirannikon ympäristöyksikön alueella 2015–2022.