Toimenpide-ehdotuksia

Ehdotukset mukautetaan luokka-asteeseen ja tarpeisiin.

 Pedagogisia ratkaisuja (kolmiportainen tuki)

 • Istumapaikka luokassa
 • Läksyapu
 • Oikea määrä läksyjä
 • Tukiopetus, erityisopetus
 • Joustavat opetusryhmät
 • Joustavat opetusmateriaalit
 • Muut yksilölliset ratkaisut esim. niissä aineissa, jotka huolestuttavat ja aiheuttavat ahdistusta
 • Muokattu oppimisympäristö
 • Ohjaus
 • Yksilölliset järjestelyt koetilanteissa

Yksilölliset toimenpiteet

 • Miettikää, miten oppilas otetaan vastaan, kun hän palaa koulutyöhön. Oppilaan kohtelu on tärkeää oppilaan tulevalle läsnäololle koulussa.
 • Oppilaalle ja huoltajille annetaan myönteistä palautetta pienistäkin edistysaskelista.
 • Selvitetään konfliktit.
 • Millainen on opettajan ja oppilaan välinen suhde.
 • Koulunkäyntiavustaja tai muu tukihenkilöksi nimetty koulussa.
 • Koulun KiVa-tiimi / kiusaamisen vastainen ryhmä selvittää kiusaamista.
 • Oppilaaseen pidetään yhteyttä tekstiviesteillä, WhatsAppissa, Wilmassa ym.
 • Huoltajiin otetaan yhteyttä huolesta.
 • Asiantuntijaryhmä kokoontuu tarvittaessa.
 • Koulupsykologi.
 • Koulukuraattori.
 • Joku oppilashuollosta tekee kartoituksen, jossa selvitetään oppilaan mielipidettä omasta elämän- ja koulutilanteestaan.
 • Terveyskeskustelu kouluterveydenhuollossa, jos oppilaalla on esim. paljon sairauspoissaoloja. Pohdintaa oppilaan terveydestä ja elintavoista.

 Monialainen yhteistyö

 • Muut tärkeät aikuiset, jotka voivat tukea oppilasta.
 • Zitin nuorisotyöntekijät.
 • Etsivä nuorisotyö, yli 15-vuotiaat. Etsivät nuorisotyöntekijät voivat keskustella toisen asteen oppilaan kanssa ja yrittää motivoida tätä läsnäoloon.
 • Koulukoutsi (Keskuskoulu ja Korsholms högstadium).
 • Kunnan tai seurakunnan perheneuvola tukemaan esim. vanhemmuutta ja kotitilannetta.
 • Tukihenkilö tai tukiperhe sosiaalitoimen kautta (sosiaalihuoltolaki 28. §).
 • Perhetyö (sosiaalihuoltolaki 18. §) tukemaan vanhemmuutta (sosiaalitoimen kautta).
 • Lapsiperheiden kotipalvelu (sosiaalihuoltolaki 19. §) sairauden, vamman ym. vuoksi (Sulvan kotipalvelunohjaajan kautta, puh. 06 344 0588).
 • Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian poliklinikat ja osastot.
 • Päihdehuollon työntekijät.

Toimenpiteet dokumentoidaan tarvittaessa oppimissuunnitelmaan (ei HOJKSiin).