Björkön–Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen

Yhteyshenkilö: Anne Holmback, kaavoittaja

Björkön–Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen edellyttää lisäinventointeja ja -selvityksiä, jotka toteutetaan vuosina 2023 ja 2024. Tästä syystä kaavan aikataulua on lykätty.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 29.6.2023


Vaihe: luonnos oli nähtävillä 8.1.–6.2.2020 (MRA 30. §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.1.–1.2.2018 (MRL 63. §).