Björkön–Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen

Vaihe: luonnos oli nähtävillä 8.1.–6.2.2020 (MRA 30. §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.1.–1.2.2018 (MRL 63. §).