Björkön–Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen

Björkön–Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen edellyttää lisäinventointeja ja -selvityksiä, jotka toteutetaan vuosina 2023 ja 2024. Tästä syystä kaavan aikataulua on lykätty.

Yhdyskuntarakentamisen valiokunta on kokouksessaan 22.2.2023 § 23 päättänyt, että kaava avataan uudelleen yleisön arvioitavaksi. Päätöksellä tarjotaan uusille kiinnostuneille maanomistajille mahdollisuus hakea osallistumista selvitykseen, joka koskee:

  • rakennusoikeuksien siirtoa maiseman ja ympäristön kannalta sopivammille paikoille
  • lomarakennuspaikkojen muuttamista ympärivuotisen asumisen rakennuspaikoiksi tai muuta sopivaa maankäyttömuotoa varten.

Edellä mainitun perusteella maanomistaja voi hakea osallistumista selvitykseen viimeistään 31.8.2023. Hakemus jätetään Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköisesti kaavoitus@mustasaari.fi.

Kaavoittaja Anne Holmback neuvoo ja vastaa kysymyksiin kesä- ja elokuun aikana.

Aiemmin jätettyä hakemusta ei tarvitse uusia.


Vaihe: luonnos oli nähtävillä 8.1.–6.2.2020 (MRA 30. §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.1.–1.2.2018 (MRL 63. §).