Nuoriso-, kotiseutu- ja kyläyhdistykset

Björkö-Raippaluoto-Norra Vallgrund-Södra Vallgrund-Söderudden
Björkö byaråd
Björkö Uf Stjärnan
Norra Vallgrund Uf
Replot skärgårds hembygdsförening
Replot byarråd
Replot Uf
Skräddar-Antas stuga
Södra Vallgrund byaråd
Uf Havsbandet
Uf Skärgården

Karperö-Singsby-Jungsund-Iskmo-Köklot-Grönvik
Iskmo-Jungsund Uf
Iskmosunden
Karperö Uf Strandlid
Köklot Uf (Yhteyshenkilö Jan Lindén, 0405762316 jan.lin6100@gmail.com)
Singsby Hf

Koivulahti-Koskö-Petsmo-Västerhankmo-Österhankmo-Vallvik-Kuni-Vassor
Koskö Hf
Kuni byaförening
Kvevlax Hf
Kvevlax Uf
Petsmo byaförening
Petsmo Uf
Rönnvik Hf
Vallvik Hf
Västerhankmo hembygdsförening
Västerhankmo Uf
Österhankmo Hf/Uf Nordstjärnan

Helsingby-Tuovila-Veikkala
Byagårdsföreningen i Toby
Karkmoby-kyläyhdistys
Tuovilan kylä- ja vanhempainyhdistys (Yhteys: tuovilankylayhdistys@gmail.com)
Uf Hoppet
Wasa Uf Skatila
Wassor Uf
Itäisen Mustasaaren Jokikylät

Sulva-Munsmo-Tölby-Vikby
Munsmo Hf
Solf Uf
Söderfjärden Hf
Tölby Hf

Sepänkylä-Böle
Smedsby Hf
Smedsby Uf
Vikingborg Uf/Hf

Koko Mustasaari
Nykarleby-Oravais hembygdsförening i Vasa (Yhteyshenkilö: Gun-Britt Tallbäck, gunbritt.tallback@netikka.fi)