Elinkeinoneuvosto

Elinkeinoneuvoston toimiala ja tehtävät

Elinkeinoneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yhteistyötä kunnan, yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien kesken.

Elinkeinoneuvoston tehtävänä on

  1. edistää ja kehittää kunnan ja elinkeinoelämän yhteistyötä tiiviillä vuoropuhelulla kunnan toimielinten kanssa
  2. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan yrittäjille tärkeistä asioista
  3. seurata elinkeinoelämän tarpeita ja tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja suosituksia elinkeinoasioista
  4. antaa lausuntoja Mustasaaren elinkeinoelämän kehittämisestä kunnan yrityskeskusten kaavoittamista koskevissa asioissa
  5. valvoa, että kunnan elinkeinoelämälle tärkeät asiat otetaan huomioon kaikkien toimielinten toiminnassa ja että elinkeinoneuvoston asiantuntemus välitetään näille toimielimille.