Öljysäiliön käytöstä poistaminen

Käytöstä poistettu maanalainen öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö on poistettava maaperästä. Säiliöitä vastaanottavat yritykset usein edellyttävät, että säiliö on puhdistettu. Tarkastuspöytäkirja toimii todistuksena puhdistuksesta. Öljysäiliöiden huoltoja ja tarkastuksia saavat tehdä vain hyväksytyt liikkeet. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämästä rekisteristä löydät yritykset, joilla on oikeus asentaa ja huoltaa kaasu- ja öljylämmityslaitteistoja tai tarkastaa öljysäiliöitä. Jos öljyä havaitaan maaperässä, on siitä ilmoitettava pelastuslaitokselle.

Metallikierrätysalan yritykset ottavat vastaan käytöstä poistetut öljysäiliöt. Myös muista materiaaleista kuin teräksestä valmistetut öljysäiliöt on toimitettava asianmukaiselle vastaanottajalle. Säiliön omistajan tai haltijan on tarkistettava, että vastaanottajalla on asianmukainen voimassa oleva ympäristölupa.

Toimita todistus säiliön puhdistuksesta ja poistamisesta Länsirannikon ympäristöyksikölle (Mustasaari, Korsnäs, Närpiö, Kaskinen ja Kristiinankaupunki) ja Pohjanmaan pelastuslaitokselle.

Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maahan

Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen säiliön poistamisvelvollisuudesta, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Poikkeamista ei voida myöntää, jos säiliön maahan jättämisestä voi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Täytä hakemuslomake ja toimita se Länsirannikon ympäristöyksikölle, ymparistoyksikko@mustasaari.fi. Hakemuksen voi myös tehdä Lupapiste-palvelun kautta.

Liitä hakemukseen:

  • kohteen asemapiirros, josta käy ilmi säiliön sijainti suhteessa muihin rakenteisiin
  • säiliön tarkastuspöytäkirja (huom, tarkastusyritys Tukes-rekisteristä)
  • mielellään myös kuvia.

Ympäristönsuojeluviranomainen pyytää rakennusvalvonnan lausunto asiasta, ja tekee poikkeamisesta erillisen päätöksen. Poikkeamispäätöksestä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu (taksa 2023: 180€).

Poikkeamisen ehtona on että säiliö on todettu ehjäksi, se on tyhjennetty ja puhdistettu asianmukaisesti ja että se poikkeuspäätöksen hyväksymisen jälkeen täytetään hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on aina poistettava. Maahan jätetyn säiliön sijainti on merkittävä rakennuspiirroksiin.

Avustus öljylämmityksen vaihtajalle

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja sen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Lisätietoja valtionavustuksen hakemisesta on koottu ELY-keskuksen sivuille.