Ympäristöjaosto

Ympäristöjaoston tehtävät ja toimivalta

Ympäristöjaosto on

  1. kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa, ympäristönsuojelulaissa, vesilaissa ja jätelaissa tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
  2. vesihuoltolaissa tarkoitettu kunnan valvontaviranomainen
  3. maa-aineslaissa tarkoitettu kunnan valvontaviranomainen
  4. luonnonsuojelulaissa tarkoitettu luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta päättävä kunnan viranomainen
  5. ulkoilulaissa tarkoitettu kunnan leirintäalueviranomainen
  6. ympäristönsuojelulain 156 d §:ssä tarkoitettu talousjätevesien käsittelyvaatimuksista hakemuksesta poikkeamisen myöntävä kunnan viranomainen.