Vaitiolovelvollisuus ja salassapitovelvollisuus

Kaikilla oppilashuollon työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus, kuten koulun muillakin työntekijöillä. Voit antaa suostumuksesi siihen, että tietojasi siirretään tarpeellisille tahoille.

Sinulle kerrotaan aina, jos muilta viranomaisilta tarvitaan apua tai tukea. Kaikilla oppilashuollon työntekijöillä – kuten muillakin lasten ja nuorten kanssa työskentelevillä – on myös ilmoitusvelvollisuus. Jos koulun työntekijällä on huoli oppilaan hyvinvoinnista tai hän saa tietää perheen tarvitsevan lisää apua ja tukea, kunnan sosiaalityöntekijää pyydetään selvittämään asiaa. Tähän olemme velvollisia, vaikka meillä muuten on vaitiolovelvollisuus