Lomakkeet

Ympäristönsuojelu

Ympäristölupahakemus 
Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely
Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti 
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 
Ruoppaus- ja niittoilmoituslomake 
Ilmoitus Natura 2000 -alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä

Ilmoita ympäristöhaitasta lomakkeella


JätevesiMaa-ainesten otto

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen


Elintarvikevalvonta

Ilppa-ilmoitus


Ympäristöterveydenhuolto

Ilppa-ilmoitus


Hakemus tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiin / Ilmoitus tukkumyynnis (Vaviran lomake)