Lomakkeet

Ympäristönsuojelu

Ympäristölupahakemus 
Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely
Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti 
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 
Ruoppaus- ja niittoilmoituslomake 
Ilmoitus Natura 2000 -alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä


JätevesiMaa-ainesten otto


Elintarvikevalvonta


Ympäristöterveydenhuolto


Hakemus tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiin / Ilmoitus tukkumyynnis (Vaviran lomake)