Yhdyskuntarakentamisen maksut

Työ- ja sijoituslupamaksu

Yhdyskuntarakentaminen myöntää työ- ja sijoituslupia muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin kunnan maa-alueilla:

  • kaapelityöt, kaapelikaapit ym.
  • telelaitteiden asentaminen
  • kaukolämpöputket/kaukolämpölinjat
  • ilmajohtojen, suurjännitelinjojen ym. asentaminen
  • teitä koskevat kaivutyöt
  • putkitukset.

Lisäksi yhdyskuntarakentaminen myöntää lupia tanssien, kokousten, markkinoiden ja muiden järjestämiseen kunnan alueella.

Lupahakemuksen saapumisen jälkeen selvitetään ensin, voidaanko lupa myöntää. Sen jälkeen varsinainen päätös kirjoitetaan ja lähetetään hakijalle.

Yhdyskuntarakentaminen nimeää asiaan yhteyshenkilön, jonka tehtäviin kuuluu valvoa toimenpidettä ja huolehtia siitä, että alue palautetaan alkuperäiseen kuntoon.