Veikars daghem

Veikarsvägen 903, Veikars

För 1–5-åringar
Tfn 050 518 1272

Vid Veikars daghem jobbar vi för en hållbar utveckling.

Våra tyngdpunktsområden är rörelse och språk.

Vi har skogen runt knuten samt inspirerande lär områden både inne och ute.