Aikajana

Tapahtuu 2021–2022

 • Kevyen liikenteen väylä on rakennettu Agnesinkujalle. Pohjatyö valmistui joulukuussa 2021 ja väylä päällystetään alkukesästä 2022.
 • Aikuisopiston yhteyteen on rakennettu iso pysäköintialue, joka valmistui joulukuussa 2021. Alue päällystetään alkukesästä 2022.
 • Rakennuslupaa voidaan hakea keväällä 2022.
 • Urakka-asiakirjat laaditaan keväällä 2022.
 • Rakennusurakoitsijat kilpailutetaan keväällä 2022.
 • Rakentaminen aloitetaan aikaisintaan syksyllä 2022.

”Positiivista on, että saamme huomattavasti isommat tilat kuin aikaisemmin. Haluamme sujuvaa yhteistyötä sekä ruotsinkielisen että suomenkielisen koulun kanssa. Uusien tilojen tulee olla nuorisotalon omia tiloja.”

Mikael Österberg, vapaa-aikapäällikkö

”On erittäin positiivista, jos saamme muuttaa koulukampukseen. Toivelistallamme on äänieristetyt huoneet ja peilisali.”

Rabbe Franzén, Musiikkiopiston rehtori

Tapahtunut 2020–2021

 • Osa Keskuskoulusta on purettu.
 • Kunnanhallitus hyväksyi 8.3.2021 Mustasaaren koulukampuksen täydennetyn esisuunnittelun.
 • Kunnanhallitus hyväksyi 15.6.2020 Mustasaaren koulukampuksen toisen esisuunnittelun.
 • Kunta on rakentanut kiertoliittymän Almantien, Matildantien ja Bölesundintien risteykseen.
Rondell. Kiertoliittymä.
Kiertoliittymä risteyksessä Almantie – Matildantie – Bölesundintie.
 • Korsholms gymnasiumin ja Almantien välille on rakennettu uusia pysäköintipaikkoja.
 • Hiekkakenttä parkkipaikkoineen on rakennettu Korsholms högstadiumin yhteyteen.
 • Kilpailutuksen jälkeen sivistyskampuksen pääsuunnittelijaksi on valittu arkkitehtitoimisto Laaja Arkkitehdit Oy.
 • Keskuskoulun vanhan osan purkaminen on aloitettu.
 • On tehty tutkimus siitä, miten CLT-rakentaminen vaikuttaa Sepänkylän koulukampuksen rakentamiseen.

Tapahtunut 2018–2019

 • Sepänkylän koulukeskus on erillinen osa Sepänkylän koulukampuskokonaisuutta. Uuden, kolmikerroksisen rakennuksen rakentaminen alkoi 2018, ja rakennus valmistui 2019. Rakennuksessa on sekä Smedsby-Böle skolanin että Korsholms högstadiumin tiloja.
 • Vuonna 2019 rakennettiin Smedsby-Böle skolan esikoulun ja Matildantien välille uusi lasten saattoalue ja Koulukeskuksen uusi laajennettu pysäköinti- ja saattoalue.
Tegelbyggnad. Tiilirakennus.
Sepänkylän koulukeskus.
 • Investigo Oy Ab teki vuonna 2018 kunnan toimeksiannosta Korsholms högstadiumin kuntotarkastuksen. Kunta on viime vuosina tehnyt kiinteistössä saneerauksia, korjauksia ja remontteja mutta rakentanut myös aivan uusia lisärakennuksia.
 • Ruotsinkielinen esikoulu siirrettiin Solbackenin päiväkodista Smedsby-Böle skolan tilohin 2019, kun esikoulun tilat Smedsby-Böle skolassa oli peruskorjattu.
Tegelbyggnad. Tiilirakennus.
Smedsby-Böle skola.
 • Pilotti, joka on osa Keskuskoulua, valmistui 2018. Täysin uusi väistötilarakennus rakennettiin Keskuskoululle 2019.
Vit skolbyggnad. Valkoinen koulurakennus.
Pilotti.
Brunt tvåvåningshus. Ruskea kaksikerroiksinen rakennus
Keskuskoulun väistötilarakennus.
 • Päiväkoti Kuperkeikka peruskorjattiin 2018.
Gult trähus. Keltainen puurakennus.
Kuperkeikka.

Tehty ennen vuotta 2018

 • Solbackenin päiväkodin laajennus valmistui 2017.
Gult trähus. Keltainen puutalo.
Solbackens daghem.

2016

 • Sepänkylän koulukeskuksen ensimmäinen esisuunnittelu hyväksyttiin.
 • Päätettiin, että Sepänkylän koulukampus toteutetaan asteittain.
 • Keskuskoulun sisäilmaongelmat kärjistyivät. Keskuskoulun ulkoseinät ja välipohjat saneerattiin tiiviiksi ja ilmastointia parannettiin.
 • Laadittiin Pilotin rakennussuunnittelu.

2015

 • Sepänkylän koulukampuksen liikennesuunnitelma tilattiin Rambollilta. Liikennesuunnitelma osoittaa saattoalueiden, pysäköintialueiden ja kevyen liikenteen väylien tarpeen.

2014

Mustasaaren koulu- ja päiväkotirakenteita tarkistaneen toimikunnan raportti vuodelta 2014 osoitti, että sekä ruotsin- että suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilatarpeet Sepänkylän