Retket

Perusopetuksen maksuttomuudesta säädetään perusopetuslain § 3:ssa. Kullekin lukuvuodelle laaditaan lukuvuosisuunnitelma, jossa päätetään aikana toteutettavista retkistä.