Koulukuljetukset

Lautakunnassa tehtyjen päätösten perusteella koko kunnan alueella on kaikkien oppilaiden kohdalla voimassa samat periaatteet maksuttomasta koulukuljetuksesta:                 

  • Esikoululaiset ja 1.–3. luokkien oppilaat saavat maksuttoman kuljetuksen esikouluun tai kunnan osoittamaan lähikouluun, jos koulumatka on yli 3 kilometriä. (Lain mukaan on kaikilla oppilailla, joiden koulumatka lähikouluun on yli 5 kilometriä, oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen.)
  • Esikoululaisille ja 1.–6. luokkien oppilaat saavat maksuttoman kuljetuksen esikouluun tai kunnan osoittamaan lähikouluun, jos koulu­tie on luokiteltu heille liian vaaralliseksi Koululiitu-menetelmän mukaisesti. (Esikoululaisille riskiluku on 190 ja 1.–3. luokkien oppilaille 200 ja 4.–6. luokkien oppilaille 240 ja 7.–9. luokkien oppilaille 290.)
  • Esikoululainen tai 1.–6. luokan oppilas, jolla on oikeus koulukuljetukseen, haetaan kotoa ja tuodaan takaisin kotiin, jos kodin etäisyys päätiestä/kuljetusreitistä on yli 1,5 kilometriä, ja 7.–9. luokan oppilas, jos etäisyys on yli 3 kilometriä, edellyttäen että lakisääteinen koulumatka-aika ei ylity. Jos etäisyys on lyhyempi, oppilas kulkee omin neuvoin päätielle/kuljetusreitille ja takaisin.
  • Vanhempien yhteishuoltajuuden vuoksi kahdessa eri osoitteessa asuva oppilas saa oikeuden maksuttomaan koulukuljetukseen vakinaiseen osoitteeseensa, jos koulukuljetusperusteet täyttyvät.
  • Koulukuljetus järjestetään ensisijaisesti linjaliikenteellä.