Koulukuljetukset

Sivistysvaliokunnassa tehtyjen päätösten perusteella koko kunnan alueella on kaikkien oppilaiden kohdalla voimassa samat periaatteet maksuttomasta koulukuljetuksesta 1.8.2023 alkaen:                 

 • Esioppilaan koulumatka kunnan osoittamaan esikouluun on yli 3 kilometriä
 • 1.–3. vuosiluokan oppilaan koulumatka kunnan osoittamaan lähikouluun on yli 3 kilometriä
 • 4.–6. vuosiluokan oppilaan koulumatka kunnan osoittamaan lähikouluun on yli 4 kilometriä
 • 7.–9. vuosiluokan oppilaan koulumatka kunnan osoittamaan lähikouluun on yli 5 kilometriä
 • Esioppilas ja 1.–6. vuosiluokan oppilas, jolla on oikeus koulukuljetukseen ja jonka matka kotoa kuljetusreitin varteen on yli 1,5 kilometriä, on oikeutettu yhdyskuljetukseen kuljetusreitille edellyttäen, että koulumatkan lakisääteinen enimmäisaika ei ylity. Jos etäisyys on lyhyempi, oppilas kulkee omin neuvoin kotoa kuljetusreitille ja takaisin.
 • 7.–9. vuosiluokan oppilas, jolla on oikeus koulukuljetukseen ja jonka matka kotoa kuljetusreitin varteen on yli 3 kilometriä, on oikeutettu yhdyskuljetukseen kuljetusreitille edellyttäen, että koulumatkan lakisääteinen enimmäisaika ei ylity. Jos etäisyys on lyhyempi, oppilas kulkee omin neuvoin kotoa kuljetusreitille ja takaisin.
 • Vanhempien yhteishuoltajuuden vuoksi kahdessa osoitteessa asuva oppilas saa oikeuden maksuttomaan koulukuljetukseen vakinaisesta osoitteestaan kouluun ja takaisin, jos muut koulukuljetusehdot täyttyvät.
  Kunta myöntää kuljetusoikeuden toiseen osoitteeseen Mustasaaren kunnassa 7.–9. vuosiluokkien oppilaille, jotka asuvat vuorotellen kahdessa eri osoitteessa.
  Kilometrirajaan ja koulutien vaaralliseksi luokitteluun liittyvät koulukuljetusperiaatteet ovat samat kuin muilla oppilailla.
 • Koulukuljetus järjestetään ensisijaisesti linjaliikenteellä
 • Ulkoisen uhan sattuessa, esimerkiksi petoeläimen aiheuttaman vaaran takia, harkinnanvaraisen koulukuljetuksen myöntämisestä päätetään paikallisesti. Ensisijaisesti huoltajalle korvataan lapsen kuljettamisesta lähikouluun aiheutuneet kustannukset (kilometrikorvaus). Petoeläinvaaran toteaminen tapahtuu aina yhteistyössä riistanhoitoviranomaisen kanssa.

Riskiluvut

 • Riskiluku 200, esikoulu ja 1.–3. vuosiluokat
 • Riskiluku 230, 4.–6. vuosiluokat
 • Riskiluku 285, 7.–9. vuosiluokat
 • Otetaan käyttöön talvilisä

Vaarallisten teiden ja riskilukujen arvioinnissa noudatetaan ely-keskuksen tekemää teiden liikenneturvallisuusarviointia Rambollin ViaSmart-Koululiitu -karttaohjelman avulla, joka linjaa koulutien turvallisuuden luokittelua.