Koulu ja koti

Tärkeä osa koulujen toimintaa on kodin ja koulun yhteistyö. Se edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista molemmilta osapuolilta. Osallistumalla toimintaan vanhemmat tukevat koulun opetus- ja kasvatustyötä.

Kodin ja koulun yhteistyösuunnitelma

  1. Syystiedote
  2. Luokkakohtaiset vanhempainillat
  3. Vanhempien vartit (tavoite 100 %)
  4. Wilma
  5. Tiedotteet
  6. Yhteydenotot puhelimitse