Toiminta-avustus

Toiminta-avustusta myönnetään edeltävän vuoden todennetun toiminnan ja tulevan vuoden toimintasuunnitelman perusteella. Hyvinvointivaliokunta vahvistaa vuosittain toiminta-avustusten jakoperusteet.

Alempana sivulla

Toiminta-avustuksen laskemisessa huomioidaan
Toiminta-avustusta ei myönnetä
Erityiset kriteerit
Liitteet

Toiminta-avustuksen laskemisessa huomioidaan

 • yhdistyksen aatteellinen tavoite ja aatteellisen toiminnan harjoittaminen
 • päihteetön toiminta
 • toiminta, joka luo viihtyvyyttä ja kehitystä kyläyhteisössä
 • toiminta, joka lisää kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
 • uutta luova toiminta tai toiminnan kehittäminen
 • yhdistyksen taloudellinen tilanne
 • kunnan tilojen, kuten kaukaloiden, nurmikenttien, koulujen tilojen ym. mahdollisesti tuettu käyttö.

Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta asetetaan etusijalle.

Toiminta-avustusta ei myönnetä

 • yksityishenkilöille
 • henkilöstö- ja ammattiyhdistyksille
 • poliittisille yhdistyksille
 • kunnan, seudun tai valtion toimintaan
 • uskonnolliseen toimintaan
 • koulu-, opiskelija- ja vanhempainyhdistyksille
 • yrityksille tai yhtiöille.

Erityiset kriteerit

Liikunta- ja uimakoulutoiminta sekä lapsille ja nuorille suunnattu toiminta
Kulttuuritoiminta
Yleishyödyllinen toiminta

Liikunta- ja uimakoulutoiminta sekä lapsille ja nuorille suunnattu toiminta

Kohderyhmä: Rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Mustasaari ja jonka toiminta tukee ja edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä yhteiskunnan tasa-arvoa. Toimintaan voi saada avustusta enintään 30 prosenttia hakijan hyväksytyistä toimintakuluista.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea: Avustus on tarkoitettu paikallisten yhdistysten toiminnan tukemiseen. Avustuksen ulkopuolelle rajataan hoitokulut ja isot investoinnit. Muilta osin voimassa ovat hyvinvointivaliokunnan avustusten myöntämiseen vahvistamat yleiset kriteerit. Avustus myönnetään yhdeksi kalenterivuodeksi.

Hakeminen: Toiminta-avustusta haetaan kalenterivuodeksi sähköisesti viimeistään 15.3. kello 16. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hae avustusta liikunta-, uimakoulu-, lasten tai nuorten toimintaa varten

Kulttuuritoiminta

Kohderyhmä: Rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Mustasaari ja jonka pääasiallinen tavoite on taide- tai kulttuuripainotteisen toiminnan harjoittaminen.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea: Avustus on tarkoitettu paikallisten yhdistysten toiminnan tukemiseen. Avustuksen ulkopuolelle rajataan hoitokulut ja investoinnit. Muilta osin voimassa ovat hyvinvointivaliokunnan avustusten myöntämiseen vahvistamat yleiset kriteerit. Avustus myönnetään yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hakeminen: Toiminta-avustusta haetaan kalenterivuodeksi sähköisesti viimeistään 15.3. kello 16. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hae avustusta kulttuuritoimintaa varten

Yleishyödyllinen toiminta

Kohderyhmä: Yleishyödylliset rekisteröidyt yhdistykset, organisaatiot ja yhteisöt, jotka eivät samasta toiminnasta hae hyvinvointialueen avustuksia. Avustus myönnetään ensisijaisesti rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Mustasaari, ja toissijaisesti yhdistyksille, joilla on toimintaa Mustasaaressa.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea: Avustus on tarkoitettu paikallisten yhdistysten yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen. Avustuksen ulkopuolelle rajataan isot investoinnit. Muilta osin voimassa ovat hyvinvointivaliokunnan avustusten myöntämiseen vahvistamat yleiset kriteerit. Avustus myönnetään yhdeksi kalenterivuodeksi.

Hakeminen: Toiminta-avustusta haetaan kalenterivuodeksi sähköisesti viimeistään 15.3. kello 16. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hae avustusta yleishyödyllistä toimintaa varten

Liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat, yhteisön hyväksymät asiakirjat:

 • Avustusvuoden toimintasuunnitelma
 • Avustusvuoden talousarvio
 • Edeltävän vuoden (allekirjoitetut)
  • Vuosikertomus
  • Tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase)
  • Toiminnantarkastuskertomus
 • Yhdistyksen säännöt. Koskee avustusta hakevia uusia yhteisöjä ja yhteisöjä, joiden säännöt on päivitetty.

Jos pyydetyt liiteasiakirjat vahvistetaan hakuajan umpeuduttua, ne on täydennettävä hakemukseen heti kun ne on hyväksytty. Avustus voidaan maksaa vasta kun vahvistetut liiteasiakirjat on toimitettu. Avustus maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Korkeammalla sivulla

Toiminta-avustuksen laskemisessa huomioidaan
Toiminta-avustusta ei myönnetä
Erityiset kriteerit
Liitteet