Osoitteet

Kunta vahvistaa osoitteen rakennuspaikkana käytettävälle kiinteistölle ja rakennuksille. Uudet rakennuspaikat saavat osoitteen rakennuslupavaiheessa. Tarpeen mukaan osoitteita voidaan antaa myös uimarannoille ja muille ulkoilupaikoille. Kunta ilmoittaa uudet ja muuttuneet tiedot väestötietojärjestelmään, postiin ja maanmittaustoimistolle, josta hätäkeskus päivittää materiaalinsa.

Kiinteistökohtaisen numerokilven asettaminen on kiinteistönomistajan tai kiinteistönhaltijan tehtävä. Numerokilpi asetetaan jokaiselle rakennetulle kiinteistölle/rakennuspaikalle. Numerokilvet sijoitetaan niin, että ne näkyvät selvästi tielle. Kilven ja tekstin värien on erotuttava selkeästi. Asemakaava-alueella numerokilven on oltava valaistu.

Kiinteistöllä näkyvään paikkaan sijoitettu numerokilpi ohjaa postin, taksin ja hälytysajoneuvot oikeaan osoitteeseen.

Asukkaat ilmoittavat osoitetietojen virheistä tai osoitteeseen haluamistaan korjauksista kunnalle.  Osoiterekisteristä vastaavat ensisijaisesti kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta.