Ilmoitus Natura 2000 -alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä

Jos suunnittelee toimenpidettä Natura 2000 -alueella tai sen läheisyydessä, on siitä lähetettävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lomake Ilmoitus Natura 2000 -alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä löytyy ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta. Lomaketta on saatavilla myös ympäristöyksikön Mustasaaren, Närpiön ja Kristiinankaupungin osastoilta. Kielto siitä, ettei luontoarvoja saa merkittävästi heikentää, muodostaa perustan Natura 2000 -alueiden suojelulle. Nämä luontoarvot ovat joko tiettyjä lajeja, niiden elinympäristöjä tai luontotyyppejä.

Ilmoituksen tarkoituksena on, että ely-keskus voi tarvittaessa ohjata toimenpiteestä vastaavan toteuttamaan toimen luonnonarvojen kannalta haitattomalla tavalla.