Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Perheet voivat halutessaan hakea varhaiskasvatuspaikkaa myös yksityisestä päiväkodista kunnan sähköisen hakulomakkeen kautta.

Varhaiskasvatushakemus

Mustasaaren kunta osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin.

Palveluseteli on kunnan myöntämä tuki, kun perhe valitsee varhaiskasvatuspaikaksi kunnan hyväksymän yksityisen palveluntuottajan.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on lapsikohtainen, ja lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseen ei voi saada samanaikaisesti yksityisen hoidon tukea ja kotihoidon tukea.

Yksityisten päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien toimintaa säätelevät ja ohjaavat samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnan omaa varhaiskasvatusta.  Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvo määräytyy varhaiskasvatusoikeuden, lapsen iän, perheen koon, perheen bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisen palvelusopimuksen mukaisesti. Huoltajien maksettavaksi jää palveluntuottajan perimän palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus eli omavastuuosuus. Asiakkaan omavastuuosuus on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa perheeltä perittävä maksu. 

Mustasaaren kunnalla on valvontavastuu yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Valvontatehtävän lisäksi Mustasaaren kunta ohjaa ja neuvoo hyväksymiään yksityisiä palveluntuottajia. Valvonnassa ja ohjauksessa noudatetaan yksityisen varhaiskasvatuksen sääntökirjaa.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja

Sääntökirja on yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmän menettelyohje. Se sisältää ohjeet palvelua käyttävälle asiakkaalle tai asiakkuutta suunnittelevalle.