Ehkäisevä päihdetyö

Kunta vastaa ehkäisevän päihdetyön organisoinnista.

Kunnalla on ehkäisevän päihdetyön tiimi. Tiimin muodostavat ehkäisevän päihdetyön koordinaattori ja ehkäisevä päihdetyöntekijä. Mustasaaressa ehkäisevä työ on kaikkia ikäryhmiä varten, lapsille ja nuorille sekä aikuisille että ikääntyneille.

THL:n mukaan Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Se kohdistuu alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen. Työn tavoitteena on edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa (THL, 2017).

Tiimin tehtävänä on

  • johtaa kunnan ehkäisevän päihdetyön työryhmää
  • vastata kunnan päihdeolojen seurannasta ja niistä tiedottamisesta
  • esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sivistys-, liikunta- ja nuorisopalveluissa
  • koordinoida ja suunnitella pitkäjänteistä ehkäisevää työtä kouluissa
  • huolehtia siitä, että päihdehaitoista ja niiden vähentämisestä tarjotaan tietoa yksityisille henkilöille ja ryhmille
  • järjestää infoiltoja vanhemmille
  • lisätä päihdehaittoja ehkäisevää osaamista
  • suunnitella ja levittää tietoa oppilaille, opiskelijoille, kunnan henkilöstölle ja huoltajille suunnatuista luennoista ja koulutustilaisuuksista
  • toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa maakunta- ja paikallistasolla
  • kehittää ja päivittää strategisia suunnitelmia.

Ehkäisevän päihdetyön tiimi konsultoi päihdeasioissa. Teemme yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollon, sivistyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen, huoltajien sekä nuoriso-ohjaajien ja etsivien nuorisotyötekijöiden kanssa

Ota reippaasti yhteyttä!

Lasten ja nuorten ehkaisevan paihdetyon suunnitelma Mustasaaressa >>>