Hakemus elintarvikehuoneiston hyväksymisestä

Elintarvikehuoneistoja, joissa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäiskauppaa, kutsutaan laitoksiksi. Valvontaviranomaisen on hyväksyttävä laitos ennen kuin toiminta aloitetaan.

Hakemus laitoksen hyväksymisestä jätetään hyvissä ajoin ennen uuden laitoksen käyttöönottoa. Hakemus toimitetaan lähimpään Länsirannikon ympäristöyksikön toimipisteeseen. Jos suunnittelet laitostoimintaa tai laitostoiminnan olennaista muuttamista, ota yhteyttä elintarvikevalvontaan suunnitteluvaiheessa. Toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa muuttaa olennaisesti ilman valvontaviranomaisen hyväksyntää.

Valvonnan maksullinen päätös hyväksymisestä perustuu hakemukseen ja huoneiston tarkastukseen.

Valvontaviranomaisen on tehtävä päätös 60 vuorokauden kuluessa asian vireilletulosta, mikäli asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu merkittävä syy ei edellytä pidempää käsittelyaikaa. Ruokavirasto antaa hyväksytyille laitoksille hyväksymisnumeron.

Hakemuslomakkeita saa lähimmästä Länsirannikon ympäristöyksikön toimipisteestä.