Purkamisilmoitus/Purkamislupa

Purkamisilmoitus tai purkamislupa tarvitaan aina kun rakennus puretaan.

Asemakaava-alueella tarvitaan aina purkamislupa. Purkamislupa tarvitaan myös kaavoittamattomalla alueella, jos rakennuksella on suojelumerkintä alueen osayleiskaavassa tai jos rakennus on alueinventoinnissa määritelty arvokkaaksi ja säilytettäväksi rakennukseksi.

Muissa tapauksissa riittää purkamisilmoitus. Purkamisilmoitus on toimitettava rakennusvalvontaan vähintään 30 päivää ennen purkutyön suunniteltua aloitusta.

Sekä purkamisilmoituksen että purkamisluvan mukana on oltava erillinen selvitys siitä, että purkujätteestä huolehditaan lainsäädännön mukaisesti.

MRL 127. §, 130. §