Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö 

Kunnassa on aloitettu elokuussa 2022 hanke, jossa kehitetään hyviä yhteistyömalleja esiopetuksen ja perusopetuksen välille. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Hankkeen palkkalistoilla on neljä kenttätyöntekijää ja koordinaattori, jotka kehittävät yhteistyötä käytännön tasolla.

Tarkoituksena on luoda koko kunnan alueelle tasa-arvoinen perusta tukemaan esiopetuksen ja perusopetuksen välistä yhteistyötä, sillä moni esikoulu on viime vuosina muuttanut saman katon alle koulun kanssa.

Tavoitteena on kehittää rakenteita ja jatkuvuutta tukemaan lasten kehitystä ja oppimista, kehittää kaikille esioppilaille yhteinen siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä luoda esikoulun ja koulun välille yhtenäinen toimintakulttuuri.