Koulukuraattori

Koulukuraattorin tehtävänä on tukea oppilasta, joka tarvitsee jonkun, jolle puhua kouluvaikeuksista tai kotiin tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista. Koulukuraattorilla on vaitiolovelvollisuus. Koulukuraattori on koulussa sosiaalityön asiantuntija, joka työskentelee ennalta ehkäisevästi. Koulukuraattori pyrkii toisin sanoen estämään, että ongelmat paisuvat.

Millaisissa tilanteissa koulukuraattori voi auttaa?

  • Koulua tai oppimista koskevat vaikeudet
  • Vanhempia tai sisaruksia koskevat mietteet
  • Kaverisuhteisiin tai ulkopuolisuuteen liittyvät pulmat
  • Oman identiteetin pohdinta 
  • Rakkaushuolet
  • Levottomuus, ahdistuneisuus, alakulo ja pelot
  • Huoli siitä, että joku juo liikaa tai käyttää huumeita

Kuraattori voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä oppilashuollon muiden toimijoiden kanssa ongelmien ratkaisemiseksi tai ohjata oppilaan edelleen muihin auttaviin tahoihin.

Myös vanhempasi voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos he ovat huolissaan sinusta.

Yläkoulun ja lukion kuraattori on myös Wilmassa/WhatsAppissa. Huomaa, että alle 16-vuotias tarvitsee vanhempien luvan käyttää WhatsAppia.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse, mutta tietosuojamääräysten vuoksi oppilasasioita ei hoideta sähköpostilla (henkilötietolaki 32. §).