Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuollolla tarkoitetaan eläinten yleisen terveyden ja sairauksien hoitoa sekä muuta eläinlääketieteellistä apua. Eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluu hyöty- ja lemmikkieläinten terveyden ja sairauksien hoito, eläin- ja tartuntatautien vastustaminen ja ehkäiseminen sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon valvonta ja tarkastus, alkutuotannosta eläinjätteiden käsittelyyn asti. Eläimistä ihmisiin leviävien sairauksien ehkäiseminen muodostaa olennaisen osan eläinperäisten elintarvikkeiden valvontaa.

Keskeinen eläinlääkintähuoltoa koskeva lainsäädäntö on eläinlääkintähuoltolaki (765/2009), joka muun muassa määrittelee eläinlääkintähuollon, hallinnon, kunnan velvollisuudet, maksut sekä yksityisen eläinlääkintähuollon. Muuta eläinlääkintähuoltoa koskevaa lainsäädäntöä on  muun muassa eläintautilaissa (441/2013) ja eläinsuojelulaissa (247/1996).