Toimikunta jatkotyötä varten

Kunnanhallitus asetti 4.4.2022 (§ 88) toimikunnan Mustasaaren sivistyskampuksen jatkotyötä varten. Toimikunta voi ottaa kantaa pienempiin muutoksiin, joista ei aiheudu uusia kustannuksia. Ohjausryhmä valmistelee tarvittaessa asioita asianomaisten toimielinten päätettäväksi.

Toimikunnan jäsenet ovat

 • kunnanhallituksen puheenjohtaja Carola Lithén
 • kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Alice Lillas
 • yhdyskuntarakentamisen valiokunnan puheenjohtaja Kenth Nedergård
 • sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Yngve Lithén
 • sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Karina Björninen
 • tekninen johtaja Ben Antell
 • sivistysjohtaja Denice Vesterback
 • rakennuttajainsinööri Erik Rönnqvist.

Toimikunnan suositukset

Toimikunta, joka asetettiin 23.8.2021 § 238 on päättynyt. Työryhmä otti kantaa seuraaviin kysymyksiin:

 • On ottanut kantaa oppilaiden opintopolkuun ja kielten kohtaamisiin sekä siihen, mitkä oppimisympäristöt tukevat oppimista.
 • Tarvitaan suomenkielinen yhtenäiskoulu.
 • Sivistyskampuksessa on oltava tiloja erilaisille toiminnoille.
 • On ottanut kantaa tilojen laatuvaatimuksiin, eli mitkä tilat ovat vakiotason tiloja ja mitkä ovat korkeatasoisempia ja käyttäjälle lisäarvoa tuottavia tiloja.
 • Kaikkien tilojen tulee olla muokattavia ja joustavia.
 • Tarvitaan keskuskeittiö ja iso ruokala, jossa on noin 650 istumapaikkaa. Ruokalan tulisi olla muokattavissa pienempiin osiin.
 • On ottanut kantaa rakennusmateriaalien valintaan ympäristövaikutuksia ja kestävää kehitystä ajatellen.
 • Kannattaa tilojen korkeaa hyödyntämis- ja käyttöastetta.
 • Kannattaa, että Keskuskoulun väistötilarakennusta käytetään myös jatkossa kampusrakennusten osana.
 • Kunta omistaa itse rakennuksen ja vastaa tukipalveluista.
 • Osa Keskuskoulun rakennuksista on vielä tutkittava ennen lopullista päätöstä niiden tulevista käyttötarkoituksista tai mahdollisesta purkamisesta. 
 • Rakentaminen aloitetaan keväällä 2022 ja valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä. 
 • Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 30 miljoonaa euroa. Rahoitetaan lainalla ja lyhennysajaksi ehdotetaan 40 vuotta.
 • Liikenneselvitys päivitetään siinä vaiheessa kun kampusrakennuksen lopullinen muotoilu on tiedossa.

Haasteita, joihin toimikunnan tulee vastata

 • Suomen- ja ruotsinkielisen varhaisopetuksen ja luokkien 1‒2 sijoittaminen kampusrakennuksiin.
 • Vanhan puuelementtirakenteisen Pilotti-rakennuksen (1990-luvulta) jatkokäyttö.
 • Onko väistörakennuksen säilyttäminen tarkoituksenmukaista kampushankkeen valmistuttua?
 • Miten korvaavat tilat järjestetään, jos Pilotti ja väistötilarakennus poistetaan? Rakennetaanko uudisrakennukseen kolmas kerros?
 • Onko tarpeen rakentaa viides tila kotitalouden ja teknisten töiden opetusta varten?
 • Keskuskoulun 2008 ja 2012 rakennettujen osien kohtalosta on tehtävä lopullinen päätös.
 • Missä määrin ja miltä osin rakennusmateriaalina käytetään CLT-massiivipuulevyjä?
 • Jos esisuunnittelusta poiketaan merkittävästi ja rakennusurakoiden hinnankorotukset vaikuttavat lopullisiin ratkaisuihin, kuinka onnistumme pysymään määrärahojen puitteissa?

”Olemme toimineet väliaikaisissa tiloissa lähes viisi vuotta. Odotamme innolla yhteisiä tiloja koko koululle.”

Anna-Kaisa Eskola, Keskuskoulun rehtori

”Toivomme, että koulurakennuksen suunnittelutyössä lähtökohtana on pedagogiikka, ja että siellä huomioidaan käyttäjien tarpeet, lasten tarpeet. Huolehditaan siitä, että oppimisympäristö on turvallinen kaikenikäisille lapsille.”

Mervi Kalliokoski, Keskuskoulun apulaisrehtori