Liikenne ja infrastruktuuri

Tekniset palvelut vastaa laitosten, liikenneväylien, tievalaistuksen, viheralueiden, puistojen ja yleisten alueiden, satamien ja laitureiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä kunnallistekniikasta.

Tekniset palvelut ja liikenneväylät vastaa maantielain ja yksityisistä teistä annetun lain nojalla kunnalle kuuluvista tehtävistä kunnossapidon osalta sekä vastaa kunnan tieverkon ja liikenneturvallisuuden kehittämiseen liittyvistä kunnan tehtävistä.

Tekniset palvelut ja liikenneväylät valmistelee kunnanhallitukselle ehdotukset yleisten teiden perusparantamisen ja päällystämisen kiireellisyysjärjestykseksi, yleisten teiden kevyen liikenteen väylien rakentamisen kiireellisyysjärjestykseksi sekä tievalaistuksen rakentamisen kiireellisyysjärjestykseksi valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tekniset palvelut ja liikenneväylät valmistelee kunnanhallitukselle kunnan lausunnot tiesuunnitelmista maantien tai kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi tai perusparantamiseksi. 

Tekniset palvelut vastaa laitosten, liikenneväylien, tievalaistuksen, viheralueiden, puistojen ja yleisten alueiden, satamien ja laitureiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä kunnallistekniikasta, kuten pintavesien käsittelystä. Vuosittain laaditaan toimenpidelistat ja kiireellisyysjärjestykset kaikille edellä mainituille tehtäväalueille, ja ne ovat päivittäisen työn pohjana. Tekniset palvelut valmistelee näitä koskevat asiat yhdyskuntarakentamisen lautakunnalle, joka päättää asioista.