Yhteisöllinen oppilashuolto ja koulun oppilashuoltoryhmä

Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteutetaan koulun oppilashuoltoryhmässä. Oppilaalla on oikeus kouluympäristöön, joka on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Kaikkien, niin oppilaiden kuin henkilökunnankin, on voitava tuntea olonsa turvalliseksi koulussa. Rauhallinen kouluympäristö edistää kaikkien työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt ovat olemassa siksi, että koulussa olisi viihtyisää ja turvallista.

Yhteisöllinen oppilashuolto vastaa myös siitä, että koulu pystyy toimimaan kriisi-, ongelma- ja onnettomuustilanteissa.

Kaikki oppilaiden kanssa koulussa työskentelevät tukevat työssään oppilaiden hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön jäsenille. Kullakin koululla on oma, toimialarajat ylittävä oppilashuoltoryhmä, joka pohtii, miten oppilailla olisi mahdollisimman hyvä olla.

Oppilashuoltoryhmä työskentelee ennalta ehkäisevästi. Oppilashuoltoryhmän tärkein tehtävä on luoda oppilaan terveyttä ja hyvinvointia tukeva, myönteinen kouluympäristö. Ryhmässä pohdittavia aiheita ovat esimerkiksi oppilaiden hyvinvointi, terveys, oppiminen, vastuullisuus, kouluympäristö ja turvallisuus. Kaikilla kouluilla on oppilashuoltosuunnitelma, josta näkee, miten oman koulun oppilashuolto on järjestetty.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuolto, koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän antama tuki. 

Oppilashuollon ohjausryhmä

Oppilashuollon ohjausryhmän tehtävänä on johtaa, kehittää ja arvioida yhteisöllistä ja yksilökohtaista oppilashuoltoa Mustasaaressa niin että kunnan kaikki oppilaat saavat samat oppilashuollon palvelut. Ohjausryhmä linjaa oppilashuollon järjestämistä kouluissa. Ohjausryhmä on monialainen, ja siihen kuuluu muun muassa koulun, sosiaalitoimen ja kouluterveydenhuollon edustajia.