Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi pitää tarjolla kunnan rakennuksia ja tiloja sekä niihin liittyviä ulkoalueita sekä huolehtii näiden ylläpidosta, kunnossapidosta ja hallinnosta. Kiinteistötoimi huolehtii myös kunnan siivous- ja ruokapalveluista. Palveluilla edistetään kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kiinteistötoimella on konsernipalveluissa oma organisaatio yhdyskuntarakentamiselle.

Kiinteistötoimi huolehtii kunnan rakennusten ja niihin liittyvien ulkoalueiden kunnossapidosta.

Kunnat omat tilat ovat jakautuneet seuraavasti:

TilatLukumäärä (kpl)Pinta-ala
Hallinnolliset tilat3121 755 m²
Terveyskeskukset ja -asemat610 602 m²
Koulut2234 295 m²
Päiväkodit236 679 m²
Paloasemat102 585 m²
Liikunta- ja vapaa-ajanrakennukset171 864 m²
Asuinhuoneistot605 085 m²
Teollisuus- ja varastotilat45 374 m²

Asuntojen vuokraus hoidetaan yhteistyössä FAB Korsholms bostäderin kanssa.

Teollisuus-, toimisto- ja varastotilojen vuokrauksesta huolehtii kiinteistöpäällikkö.

Yksittäisten tilojen vuokraamisesta tuntiveloituksella vastaa kunkin paikallisen yksikön esimies.