Varhaiskasvatuksen tietovaranto VARDA

Vardaan kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietoa voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa. Tietojen tallentamisesta Vardaan määrätään varhaiskasvatuslaissa.

Tietovarannon tietojen hyödyntäminen

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallennettua yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa hyödyntävät erityisesti eri viranomaiset tehtävissään. Kansallisen tietovarannon ansiosta eri viranomaisten ei jatkossa tarvitse pitää yllä päällekkäisiä rekistereitä varhaiskasvatuksesta, mikä tuo esimerkiksi säästöjä toimintaan.

Tietovarantoon tallennettuja tietoja voivat hyödyntää toiminnassaan

  • valtakunnalliset viranomaiset, kuten Kela ja opetus- ja kulttuuriministeriö
  • alueelliset viranomaiset, kuten aluehallintovirastot
  • kunnat ja kuntayhtymät

Kullakin rekisteröidyllä on oikeus katsella tietoja, joita hänestä on tallennettu Vardaan. Lasten tietoja voivat katsella lasten huoltajat.


Lisää tietoa Vardasta

Kysymyksiin vastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sihteeri Cecilia Hietamäki, cecilia.hietamaki@mustasaari.fi, puh. 06 327 7204.