Hengelliset yhdistykset ja organisaatiot

Björkö-Raippaluoto-Norra Vallgrund-Södra Vallgrund-Söderudden
Replot församling

Koivulahti-Koskö-Petsmo-Västerhankmo-Österhankmo-Vallvik-Kuni-Vassor
Bönehusföreningen Betesda i Kuni
Bönehusföreningen Tabor i Petsmo
Bönehusföreningen i Vassor
Kuni kyrkliga bönehusförening
Kvevlax församling
Kvevlax missionsförsamling (FMU)
Kvevlax missionskyrka
Vassor lägergård

Sulva-Munsmo-Tölby-Vikby
Kyrkans Ungdom i Solf och Sundom
Solf fria församling
Solf församling

Sepänkylä-Böle
Smedsby Bönehusförening

Koko Mustasaari
Kirkkokuoro Hehku
Korsholms svenska församling
Mustasaaren suomalainen seurakunta