Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti

Tietyt toiminnat on rekisteröitävä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Toiminnat on lueteltu ympäristönsuojelulain liitteessä 2. Rekisteröitäviä toimintoja ovat vähintään yhden mutta alle 50 megawatin energiantuotantolaitokset; nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, joiden polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m³; asfalttiasemat, betoniasemat ja betonituotetehtaat; kemialliset pesulat, joista ei pääse päästöjä ilmaan tai veteen, ja tietyt orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat. Toimintojen vähimmäisvaatimukset on vahvistettu valtioneuvoston asetuksissa. Ympäristölupaa voi edellyttää esimerkiksi toiminta, joka ei täytä asetuksen vaatimuksia, aiheuttaa ympäristöhaittaa, on kaavamääräysten vastainen tai voi johtaa vesistöjen taikka pohjavesialueen pilaantumiseen. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, joka edellyttää ympäristölupaa.

Rekisteröinti-ilmoitus ympäristötietojärjestelmään on tehtävä Länsirannikon ympäristöyksikölle viimeistään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Rekisteröinti-ilmoitus lähetetään sähköpostitse ymparistoyksikko(at)mustasaari.fi. Piirustukset on toimitettava myös paperimuodossa oikeassa mittakaavassa. Luonnollinen henkilö voi jättää rekisteröinti-ilmoituksen ja sen liitteet edelleen paperisina. Hakemusasiakirjat toimitetaan kolmena kappaleena.