Raippaluoto

Replot

24. Raippaluodon leikkipuisto