Esioppilaan varhaiskasvatuspaikan muutokset/irtisanominen

Esioppilaan varhaiskasvatuspaikan muutokset/irtisanominen haetaan sähköisesti

Palvelutarpeen muuttaminen

Irtisanomusilmoitus