Erityispäivähoito

Erityispäivähoito auttaa lapsia, jotka tarvitsevat erityistä hoitoa ja kasvatusta tai huomiota. Lapsella voi olla erityistarpeita tai jokin vamma tai arkihuoli (esimerkiksi puheen ja motorisen kehityksen ongelmia, sosiaalisia ja tunne-elämän vaikeuksia tai oppimisvaikeuksia).

Mustasaaren kunnassa on seitsemän kiertävää varhaiskasvatuksen  erityisopettajaa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimisto sijaitsee virastotalon sivistyskansliassa. Kierrämme kunnan päiväkodeissa ja tarvittaessa perhepäivähoidossa olevien lasten luona.

  • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee yhteistyötä lasten vanhempien, päiväkotihenkilöstön ja muiden asiantuntijoiden kuten psykologien, terapeuttien sekä lastenneuvolan, perheneuvolan ja sairaalan henkilöstön kanssa.
  • Jokaisella oppilalla on oikeus saada tarvitessaan ohjausta oppimisensa ja koulukäyntinsä tueksi. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Vanhemmat, ottakaa yhteyttä!