Ilmoitus ympäristöhaitasta

Jos havaitset ympäristöhaittaa aiheuttavaa toimintaa, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan haitan aiheuttajaan tai yritykseen, jonka alueella haittaa esiintyy. Esimerkiksi pölyävästä tai meluavasta työmaasta kannattaa antaa palautetta suoraan työmaalle tai roskaisesta pihasta kyseiselle kiinteistönomistajalle. Jos yhteydenotto haitan aiheuttajaan ei korjaa tilannetta, voit ilmoittaa ympäristöhaitasta Länsirannikon ympäristöyksikölle ilmoituslomakkeella. Jos ympäristöhaitta vaatii nopeita torjuntatoimenpiteitä esimerkiksi ympäristöonnettomuudessa, ilmoita asiasta hätäkeskukseen numeroon 112.

Ilmoitus voi koskea esimerkiksi

  • melua
  • päästöä vesistöön tai maahan
  • savuhaittaa
  • roskaantumista.

Käsittelemme ympäristönsuojeluun tulevat ilmoitukset pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä ja harkitsemme käsittelytarpeen aina tapauskohtaisesti. Ilmeisen perusteettomasta ilmoituksesta voimme periä ympäristönsuojelun taksan mukaisen maksun. Kerro ilmoituksessa myös nimesi ja yhteystietosi, jotta voimme olla sinuun tarvittaessa yhteydessä. Ympäristönsuojelussa emme yleensä selvitä nimettömiä ilmoituksia. Ympäristönsuojelulle tehdyt ilmoitukset ovat julkisia asiakirjoja, ja ne viedään kunnan asianhallintajärjestelmään.

Ilmoita ympäristöhaitasta lomakkeella