Länsirannikon ympäristöyksikkö

Miljöenhetens verksamhetsområde

Seudullisen valvontayksikön toimialan muodostavat ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto, jotka tarjoavat kuntalaisille palveluja voimassa olevan, yksilön elinympäristöä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Ympäristöterveydenhuolto toimii Länsirannikon valvontalautakunnan alaisuudessa, joka on kunnallinen toimielin, johon kuuluu edustajat yhteistoiminta-alueen kunnista eli Närpiöstä, Kaskisista, Kristiinankaupungista, Vöyriltä, Maalahdesta, Korsnäsista ja Mustasaaresta.

Ympäristönsuojelu toimii Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston alaisuudessa, ja yhteistoiminnassa ovat mukana Mustasaari, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kaskinen ja Närpiö.

Länsirannikon ympäristöyksikkö toimii lupa- ja valvontaviranomaisena ja sen työn tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Toimintaan kuuluu lupien myöntäminen, neuvonta, tiedottaminen, tarkastukset ja näytteidenotto.