Esiopetus

Kunta järjestää päiväkodeissaan yksivuotisen esiopetuksen. Esiopetus on maksutonta, ja toimintavuodessa on 700 opetustuntia. Esiopetusta on neljä tuntia päivässä, ja toiminnassa noudatetetaan koulun lukuvuoden työjärjestystä.

Esiopetus muodostaa luonnollisen jatkeen varhaiskasvatukselle, johon lapsi osallistuu päivähoidossa aloitettuaan. Esiopetuksesta vastaa koulutettu henkilöstö, ja se on ennalta suunniteltua toimintaa.

Esiopetus perustuu Mustasaaren esiopetuksen opetussuunnitelmaan, joka on laadittu Opetushallituksen vahvistamia suuntaviivoja noudattaen. Päiväkotien omat työsuunnitelmat pohjaavat kunnan esiopetussuunnitelmaan.


Tutustu esitteeseemme