Suomenkielinen sivistysjaosto

Suomenkielisen sivistysjaoston tehtävät ja toimivalta

Ruotsinkielinen sivistysjaosto ja suomenkielinen sivistysjaosto vastaavat ja päättävät seuraavista koululainsäädännön mukaisista, omaa kieliryhmää koskevista asioista:

  1. esiopetuksen opetussuunnitelma
  2. perusopetuksen opetussuunnitelma
  3. lukiokoulutuksen opetussuunnitelma
  4. perusopetuksen oppilaan erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi tai lukio-opiskelijan erottaminen enintään yhdeksi vuodeksi sekä tarvittaessa määräaikaisen erottamisen täytäntöönpano sen estämättä, ettei päätös ole lainvoimainen
  5. sivistysvaliokunnan valtuutuksen perusteella jaostossa päätettävät asiat
  6. asiat, joista on muutoin määrätty.

Sivistysjaostojen ja sivistysvaliokunnan välisen riittävän vuorovaikutuksen varmistamiseksi jaostoille annetaan tiedoksi oppilashuollon toimintakertomus, oppilasennuste 21.9., ajankohtaista tietoa toimialan vapaista viroista sekä tarvittaessa muita toimintatilastoja.