Vaalit ja kansanäänestykset

Suomessa demokratia toteutetaan edustuksellisella demokratialla. Edustuksellisessa demokratiassa kansalaiset käyttävät äänioikeutensa yleisissä vaaleissa. Yleisissä vaalaissa kansalaiset valitsevat edustajia edustamaan heitä vallankäytössä.

Suomessa valitaan yleisillä vaaleilla eduskunta, tasavallan presidentti, kuntien valtuustot, hyvinvointialueiden aluevaltuustot sekä 13 jäsentä Euroopan parlamenttiin.

Valtiolliset neuvoa-antavat kansanäänestykset

Valtiollisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä päätetään lailla, jossa on säädettävä äänestyksen ajankohdasta ja äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista. 

Suomessa on toistaiseksi toimitettu kaksi valtiollista neuvoa-antavaa kansanäänestystä:

  • Kansanäänestys kieltolain kumoamisesta 29.–30.12.1931 ja
  • Kansanäänestys Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi 16.10.1994.

Kunnalliset neuvoa-antavat kansanäänestykset

Kansanäänestyksen toimeenpanosta päättää valtuusto. Aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä vähintään 4 % kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista.

Mustasaaressa järjestettiin neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys 17. maaliskuuta 2019. Äänioikeutetut mustasaarelaiset saivat kansanäänestyksessä ottaa kantaa seuraavaan kysymykseen:

Hyväksytkö Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin välisen kuntaliitoksen yhdistymissopimusehdotuksen ja sen liitteiden mukaisesti?

Neuvoa-antavan kansanäänestyksen tulos oli KYLLÄA 36,80 %, EI 61,18 % ja En ota kantaa 2,02 %.