Kysymyksiä ja vastauksia Päikystä

Voiko viikkonäkymän muuttaa kuukausinäkymäksi?

VASTAUS:
Ei voi. Kalenterissa on vain viikkonäkymä.

Miten lapsen sisään- ja uloskirjaaminen tapahtuu?

VASTAUS:
Päiväkodissa lapsi kirjautuu sisään, kun näytät lapsen henkilökohtaista tagia päiväkodin puhelimelle/näyttöruudulle. Perhepäivähoidossa perhepäivähoitaja kirjaa lapsen sisään manuaalisesti kun lapsi tulee hoitoon. Sisään- tai uloskirjaaminen tehdään manuaalisesti myös silloin, kun lapsen tuo tai hakee varahakija.

Voiko tagia säilyttää päiväkodissa?

VASTAUS:
Ei voi. Tagi on aina henkilökohtainen, ja huoltajat vastaavat lapsen tagista. Jos tagi unohtuu joskus kotiin, lapsi kirjataan sisään ja ulos manuaalisesti.

Jos kadotan tagin, voiko löytäjä saada siitä selville tietoja lapsestani?

VASTAUS:
Ei voi. Tagissa ei ole mitään tietoja lapsesta, vaan pelkkä numerokoodi, joka yhdistää kirjautumisen oikeaan lapseen Päikyssä. Ilmoita tagin katoamisesta päiväkotiin.

Miten eskarilaisen tunnit lasketaan koulujen loma-aikoina?

VASTAUS:
Perhe voi ylittää kuukausisaldonsa niinä kuukausina, joihin osuu koululoma. Eskarilaisen päivähoidosta laskutetaan silloin ylitystä vastaavan maksuluokan mukaan.

Esiopetusta ei tarjota koulujen loma-aikoina. Jos eskarilainen on silloin esimerkiksi kokopäivähoidossa, kaikki tunnit lasketaan päivähoitotunneiksi. Perhe voi käyttää kuukausisaldon käyttämättömiä tunteja.

 Mitä tehdään, jos eskarilainen, jolla on sopimus VAIN esiopetuksesta, ylittää esiopetusajan (4 tuntia/päivä)?

VASTAUS:
Periaatteena on, että lapsi voi silloin osallistua vain esiopetukseen, jota annetaan 4 tuntia/päivä.  Perhe voi kuitenkin lisäksi käyttää yhteensä ENINTÄÄN tunnin viikossa lapsen tuomisen ja hakemisen yhteydessä. Jos tämä aika ylittyy, maksu laskutetaan alimman maksuluokan (enintään 60 tuntia/kuukausi) mukaan. Jos perhe saa silloin kotihoidon tukea, esioppilaasta maksettava hoitoraha keskeytyy.

Miten päivähoitomaksu lasketaan, kun uusi päivähoitolapsi aloittaa kesken kuukauden?

VASTAUS:
Perheeltä laskutetaan kuukausimaksua pienempi maksu sen mukaan, missä vaiheessa kuukautta päivähoito aloitetaan.

Mitä tehdään, jos perhe ylittää tunnit/kuukausi?

VASTAUS:
Perheeltä peritään ylityskuukaudelta korkeamman maksuluokan mukainen maksu.

Jos perhe on varannut hoitoajaksi klo 7–16 mutta lapsi on hoidossa vain klo 8–15, kumman perusteella maksu lasketaan?

VASTAUS:
Lapsen toteutuneen ajan perusteella eli klo 8–15.

Miten tunnit lasketaan, kun lapsi on poissa suunniteltuna päivänä sairauden vuoksi?

VASTAUS:
Lapsen suunnitellut tunnit lasketaan/käytetään.

Miten tunnit lasketaan, kun lapsi on poissa suunniteltuna päivänä?

VASTAUS:
Lapsen suunnitellut tunnit lasketaan/käytetään.