Puistot ja viheralueet

Ainutlaatuinen luonto huomiodaan kaikessa suunnittelussa Mustasaaressa. Monimuotoisesta Mustasaaresta löytyy saaristoa, merta ja mannerta, taajamia ja haja-asutusalueita, teollisuusalueita ja viljapeltoja sekä seudun historiasta kertovia muistomerkkejä. Mustasaaren puutarhaosasto vastaa viheralueiden, leikkipuistojen ja uimarantojen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Lisäksi puutarhaosasto huolehtii julkisten rakennusten kukkaistutuksista ja kasvillisuudesta sekä uusien istutusten suunnittelusta ja perustamisesta. Tavoitteena on luoda silmäniloa ja viihtyisyyttä kuntalaisille.

Mustasaaren kunnalla on kunnossapidettäviä viheralueita  noin 50 hehtaaria ja metsää noin 800 hehtaaria.


Leikkipuistot

Liikuntapaikat