Luonto ja ympäristö

Monimuotoisesta Mustasaaresta löytyy saaristoa, merta ja mannerta. Maapinnasta 61 prosenttia on metsää ja 17 prosenttia peltomaata. Kunnassa on rantaviivaa 1 600 kilometriä. Mustasaaren kunta hoitaa noin 50 hehtaaria viheralueita ja 800 hehtaaria metsää. Mustasaaren kunta on Metsäkeskuksen mukaan Pohjanmaalla se kunta, jolla on suurin metsityspotentiaali. Kunnalla on toisin sanoen maata, joka soveltuu puiden istuttamiseen ja siten myös hiilinieluiksi.

Karta med olika gröna färger som visar Natura 200-områden och Naturskyddsområden i orsholm. Kartta, jossa erivärisiä vihreitä alueita jotka osoittavat Mustasaaren Natura-2000 alueet ja luonnonsuojelualueet.
Mustasaaren kunnassa sijaitsevat Natura 2000 -alueet (lähde Suomen ympäristökeskus) ja luonnonsuojelualueet (lähde Metsähallitus).

Tutustu luonnonsuojelualueisiin SYKE:n karttapalvelussa

Valitse palvelussa Ympäristö, sekä ne luonnonsuojelualueet joihin haluat tutustua.

Ainutlaatuinen luonto huomioidaan kaikessa suunnittelussa

Ilmastopäästöihin voidaan vaikuttaa suunnittelemalla lisää puistoja, nurmialueita ja avoimia paikkoja. Mustasaaressa luonnon monimuotoisuus huomioidaan kulttuurimaiseman osana käynnissä olevissa ja tulevissa alueiden käytön suunnitelmissa. Edellytykset kukkaniittyjen perustamiselle ja muulle kasvillisuudelle selvitetään asemakaavoja laadittaessa, mikä luo hyvät mahdollisuudet luonnon monimuotoisuudelle.

Yleisistä alueista, kuten viheralueista ja puistoista voi tulla luonnon monimuotoisuutta ilmentäviä kulttuurimaisemia. Äppeldalenin‒Hästhagenin-virkistysreitin rakentamisen yhteydessä Sepänkylään toteutetaan kukkaniitty ja hyönteishotelli. Äppeldalenin‒Hästhagenin-virkistysreitistä sekä kukkaniitystä ja hyönteishotellista saatavat kokemukset ja palaute luovat hyvän pohjan kunnan päätöksille toiminnan laajentamisesta.