Maksut

Mustasaaren kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksut

Sivistyslautakunta on 20.4.2016 vahvistanut kunnan omana toimintana järjestettävälle aamu- ja iltapäivätoiminnalle seuraavat kuukausimaksut:

Iltapäivätoiminta: 100 euroa/kuukausi
Aamupäivätoiminta: 30 euroa/kuukausi
Aamu- ja iltapäivätoiminta: 130 euroa/kuukausi

 Folkhälsan i Korsholm -yhdistyksen maksuista ja poissaolokäytänteistä voi kysyä suoraan yhdistykseltä.

Maksu vahvistetaan perheen ilmoittaman tarpeen mukaan viimeistään toukokuussa, jolloin aamu- ja iltapäivätoiminnan paikat myönnetään. Maksun alentamista tai maksusta vapauttamista haetaan erillisellä hakemuksella (katso jäljempänä).

Kuukausimaksuun sisältyy välipala iltapäivisin.
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään klo 7.30–17.

Jos lapsen hoidon tarve muuttuu huomattavasti lukuvuoden aikana tai perhe haluaa irtisanoa paikan, tästä on ilmoitettava toiminnan ylläpitäjälle hyvissä ajoin. Muutokset tulevat voimaan seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta. Hoidon tarpeen muuttamista ja paikan irtisanomista tehdään Wilmassa; Hakemukset ja päätökset, Tee uusi hakemus, Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen tai Aamu- ja iltapäivätoiminnan irtisanominen.

Poissaolo Mustasaaren kunnan aamu-ja iltapäivätoiminnasta

  • Jos toimintaa annetaan enintään 10 päivänä kalenterikuukaudessa (mahdollista elokuussa riippuen koulun alkamispäivästä), peritään vain puolet maksusta.
  • Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet (lääkärintodistus esitettävä).
  • Jos lapsen sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä (lääkärintodistus esitettävä).
  • Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta

Maksusta vapauttaminen tai maksun alentaminen

Huoltaja voi hakea maksusta vapauttamista tai maksun alentamista riippumatta siitä, minkä palveluntuottajan aamu- tai iltapäivätoimintaan lapsi osallistuu. Maksusta vapauttamista tai maksun alentamista haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemus osoitetaan Mustasaaren kunnalle. Lomake löytyy kunnan verkkosivuilta kohdasta Perusopetus, Lomakkeet.

Päätös asiakasmaksun alentamisesta 50 prosentilla tai maksusta vapauttamisesta voidaan tehdä sen kuukauden alusta, jona hakemus liitteineen on jätetty Mustasaaren kunnan sivistysosastolle. Päätös on voimassa enintään kyseisen lukuvuoden loppuun. Maksuvapautusta tai -alennusta ei myönnetä takautuvasti.

Perheen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapsensa. Tarvittaessa tiedot tarkistetaan väestörekisteristä.

Päätettäessä maksun alentamisesta tai maksusta vapauttamisesta otetaan perheen tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Jos perheen tulot muuttuvat päätöksenteon jälkeen tai perhekoko kasvaa, asiasta on ilmoitettava heti Mustasaaren kunnan sivistysosastolle. Mikäli perheelle on myönnetty maksualennus tai maksuvapautus virheellisten tietojen perusteella, maksu voidaan periä takautuvasti.

Tulorajat 1.11.2020 alkaen
PerhekokoAsiakasmaksu -50 %
(bruttoraja €/kk)
Vapautus asiakasmaksusta
(bruttoraja €/kk)
22 1041 403
32 5951 730
43 0792 053
53 2862 191
63 4922 328

Maksuvapaushakemus

Hakemus ei näy puhelimen Wilma-sovelluksessa, mutta saat sen näkyviin verkkoselaimen kautta (esim. Firefox tai Google Chrome).