Maksut

Mustasaaren kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksut

Sivistyslautakunta on 20.4.2016 vahvistanut kunnan omana toimintana järjestettävälle aamu- ja iltapäivätoiminnalle seuraavat kuukausimaksut:

  • Iltapäivätoiminta 100 euroa/kuukausi
  • Aamupäivätoiminta 30 euroa/kuukausi
  • Aamu- ja iltapäivätoiminta 130 euroa/kuukausi

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kello 7.30–17.
Kuukausimaksuun sisältyy välipala iltapäivisin.

Maksu vahvistetaan perheen ilmoittaman tarpeen mukaan viimeistään toukokuussa, jolloin aamu- ja iltapäivätoiminnan paikat myönnetään. Maksun alentamista tai maksusta vapauttamista haetaan erillisellä hakemuksella (katso jäljempänä).

Jos lapsen hoidon tarve muuttuu huomattavasti lukuvuoden aikana tai perhe haluaa irtisanoa paikan, toiminnan ylläpitäjälle on ilmoitettava tästä kirjallisesti hyvissä ajoin. Muutokset kunnan omana toimintana järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan tehdään Wilmassa: Hakemukset ja päätökset, tee uusi hakemus, Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen tai Aamu- ja iltapäivätoiminnan irtisanominen. Huom.! Hakemusta ei tehdä puhelimen Wilma-sovelluksessa vaan verkkoselaimen kautta (esim. Firefox tai Google Chrome). Muutokset tulevat voimaan seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta.

Folkhälsan i Korsholm, Fritis ja Veikids vastaavat omaa toimintaansa koskeviin kysymyksiin maksuista ja poissaolosta.

Poissaolo Mustasaaren kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnasta

  • Jos toimintaa annetaan enintään 10 päivänä kalenterikuukaudessa, peritään vain puolet vahvistetusta maksusta (mahdollista elokuussa, riippuen koulun alkamispäivästä).
  • Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet (lääkärintodistus esitettävä).
  • Jos lapsen sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä (lääkärintodistus esitettävä).
  • Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksusta vapauttaminen tai maksun alentaminen

Huoltaja voi hakea maksusta vapauttamista tai maksun alentamista. Oikeus maksusta vapauttamiseen tai maksun alentamiseen perustuu perheen kokoon ja tulotasoon. Huoltaja hakee maksuvapautusta tai maksun alentamista erillisellä hakemuksella. Hakemus osoitetaan Mustasaaren kunnan sivistysosastolle riippumatta siitä, kenen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajan palveluja perhe käyttää. Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella.

Huom.! Älä lähetä seuraavan lukuvuoden hakemusta vielä kevätlukukaudella, koska hakemukseen tarvitaan ajantasaiset tulotiedot. Lähetä hakemus lukuvuoden käynnistyessä elokuussa.

Päätös maksusta vapauttamisesta tai maksun alentamisesta voidaan tehdä sen kuukauden alusta, jona hakemus liitteineen on jätetty Mustasaaren kunnan sivistysosastolle. Päätös on voimassa enintään kyseisen lukuvuoden loppuun. Maksuvapautusta tai -alennusta ei myönnetä takautuvasti.

Perheen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapsensa. Tarvittaessa tiedot tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.

Seuraavat tulorajat ovat voimassa 1.8.2022 alkaen:

Tulorajat 1.8.2022 alkaen
PerhekokoAsiakasmaksu – 50 %
(bruttoraja €/kk)
Vapautus asiakasmaksusta – 100 %
(bruttoraja €/kk)
22 8701 915
32 8701 915
43 0802 053
53 2902 191
63 4902 328

Päätettäessä maksun alentamisesta tai maksusta vapauttamisesta otetaan perheen tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Jos perheen tulot muuttuvat päätöksenteon jälkeen tai perhekoko kasvaa, asiasta on ilmoitettava heti Mustasaaren kunnan sivistysosastolle. Mikäli huoltajalle on myönnetty alennusta tai hänet on vapautettu maksusta virheellisten tietojen perusteella, maksu voidaan periä takautuvasti.