Rakennuslupa

Rakennuslupa vaaditaan uuden rakennuksen rakentamiseen, olemassa olevan rakennuksen laajentamiseen ja rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa tarvitaan myös rakennusten korjauksiin ja muutoksiin, jos ne vaikuttavat huonejakoon, kantaviin rakenteisiin tai paloturvallisuuteen.

Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen.

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja toimenpide on aloitettava kolmen vuoden sisällä. Voimassaolo alkaa siitä päivästä, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman.

MRL 125. §

Rakennuslupa tarvitaan muun muassa näihin rakennushankkeisiin:

  • Omakotitalon rakentaminen tai laajentaminen
  • Vapaa-ajanasunnon rakentaminen tai laajentaminen
  • Saunan rakentaminen tai laajentaminen
  • Vierasmajan rakentaminen tai laajentaminen
  • Yli 10 m2:n varastorakennuksen (talousrakennus) rakentaminen asemakaavoitetulle alueelle
  • Yli 20 m2:n varastorakennuksen (talousrakennus) rakentaminen kaavoittamattomalle alueelle
  • Talousrakennus, jossa kiinteä tulisija
  • Tuulivoimala asuinalueelle, yli 30 m korkea
  • Muutos- ja korjaustyöt laajuuden mukaan

Rakennusluvan voimassaolo ja sen pidentäminen          

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta, mikäli rakentaminen on aloitettu kolmen vuoden sisällä. Voimassaolo alkaa lupapäätöksen saatua lainvoiman.

Lupa raukeaa, jos rakennustöitä ei ole aloitettu kolmen vuoden sisällä tai saatettu loppuun viidessä vuodessa. Voimassaoloa voi pidentää enintään kahdella vuodella työn aloittamista varten, jos rakentamisen oikeudelliset edellytykset ovat vielä voimassa. Työn loppuunsaattamiseksi voimassaoloa voi pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Rakennusluvan voimassaolon pidennystä haetaan erillisellä lomakkeella.

MRL 143. §