Asemakaavan muutos ja laajennus Sulvan kortteleissa 14a, 14b ja14c

Yhteyshenkilö: Anne Holmback, kaavoittaja
Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 30.4.–29.5.2020 (MRL 63. §)