Asemakaavan muutos ja laajennus Sulvan kortteleissa 14a, 14b ja14c

Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 30.4.–29.5.2020 (MRL 63. §)