Kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palveluista.

Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2023. Vuoden 2021 tulokset Mustasaaren ja Vöyrin osalta julkaistiin seminaarissa 30.11.2022.

Hyvinvointijohtaja Otto Domarsin mukaan voidaan hieman yleistäen sanoa, että lukiolaisten hyvinvointi on parantunut mutta yläkoululaiset voivat aiempaa huonommin.

Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn mukaan lukiolaiset liikkuvat enemmän kuin aikaisemmin mutta yläkoululaisten liikkuminen on vähentynyt. Tutkimuksessa todettiin myös, että 13–16-vuotiaiden nuorten ylipaino on yleisempää ja ylipainon kasvu on nopeampaa Mustasaaressa kuin Pohjanmaan hyvinvointialueen muissa kunnissa.

– Yläkoululaisten huolestuttava päihteiden ja tupakkatuotteiden käyttö on myös lisääntynyt ja on yleisempää Mustasaaressa kuin muissa hyvinvointialueen kunnissa, Domars sanoo.

Kunta panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin

Kunta tekee paljon lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kouluissa järjestetään harrastustoimintaa ja ohjattuja välituntiaktiviteetteja Harrastamisen Suomen mallin mukaan. Kunta tukee myös liikuntatiloja alle 18-vuotiaiden liikuntaa varten.

Kaikilla kunnan kouluilla on mahdollisuus tilata oppitunteja ehkäisevän päihdetyön tiimiltä. Kunnan hyvinvointitoimiala järjestää myös Phoenix-elämänhallintakursseja, Rennox-hyvinvointikursseja sekä Ninniryhmiä nuorille, joita huolestuttaa läheisen päihteidenkäyttö tai psyykkinen sairaus.

Lue lisää Kouluterveyskyselystä THL:n sivuilla.