Elintarviketoiminnan rekisteröinti

Elintarvikehuoneisto on mikä tahansa rakennus tai huoneisto tai niiden osa tai muu ulko- tai sisätila, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. Elintarvikehuoneisto voi olla myös liikkuva tai virtuaalinen.

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan siirrettävää tai väliaikaista tilaa tai laitetta, esimerkiksi myyntiautoa, telttakatosta, myyntivaunua tai -autoa, jota käytetään ruoan myyntiin, tarjoiluun tai käsittelyyn. Elintarvikehuoneiston ilmoitusvelvollisuuden lisäksi toimijan tulee liikkuvan elintarvikehuoneiston siirtyessä uudelle paikkakunnalle myymään tai tarjoamaan elintarvikkeita tiedottaa tulostaan sille valvontayksikölle, jonka alueella toimintaa aiotaan harjoittaa.

Virtuaalisia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi niin sanotut agentuuriliikkeet, jotka harjoittavat elintarvikkeiden vienti- ja tuontikauppaa, ja muut toimijat, jotka vastaanottavat, välittävät tai luovuttavat elintarvikkeita esimerkiksi puhelimen tai internetin välityksellä tehtyjen tilausten perusteella ilman, että elintarvikkeet varsinaisesti ovat koskaan toimijan itsensä hallussa.

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta toiminnan aloittamisesta tai olennaisesta muuttamisesta valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitus toimitetaan lähimpään Länsirannikon ympäristöyksikön toimipisteeseen tai tehdään ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilmoituspalvelu ilppaan.

Lomakkeet

Ilppa-ilmoitus