Hyvinvointivaliokunnan avustukset

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnan avustusten periaatteet ja ohjeet.

Alempana sivulla

Yleistä
Avustus
Avustuksen tarkoituksena on
Avustusmuodot
Hakeminen
Ilmoitus päätöksestä
Selvitys

Yleistä

Rekisteröidyt yhdistykset, joiden kotipaikka on Mustasaari, voivat hakea hyvinvointivaliokunnalta avustusta. Yhdistyksen tarkoituksena tulee olla yleishyödyllisen toiminnan harjoittaminen, ja sen on käytävä ilmi yhdistyksen säännöistä. Yhdistyksen eri jaostot/työryhmät hakevat avustusta yhdessä pääyhdistyksen kautta.

Uuden yhdistyksen on avustusta saadakseen oltava rekisteröity viimeistään 30.6.Yhdistykselle voidaan hyvinvointivaliokunnan harkinnan mukaan myöntää ensimmäisenä toimintavuonna niin kutsuttu starttiavustus, joka on enintään 200 euroa.

Rekisteröimätön yhdistys tai työryhmä voi hakea kulttuuritoiminnan hankeavustusta, Nuorisobonus tai Iloa Ikäihmisille.

Yksityishenkilöt voivat hakea kulttuuri- tai taiteilijastipendiä.

Tulevaisuus- ja kehittämisjaosto myöntää kylien kehittämisavustusta

Avustus

 • myönnetään seuraavien perusteella:
  – hyvinvointivaliokunnan talousarviomäärärahat
  – hakemusten määrä
  – yhdistyksen todennettu toiminta ja taloustilanne
 • myönnetään samaa tarkoitusta varten vain kerran kalenterivuodessa
 • on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Avustuksen tarkoituksena on

 • liikuntalain ja nuorisolain nojalla sekä kuntien kulttuuritoiminnasta säädetyn lain nojalla tukea aatteellisia yhdistyksiä
 • innostaa virkeään yhdistyselämään, jossa pääpaino on lasten ja nuorten tarpeilla ja mahdollisuudella aktiiviseen ja luovaan vapaa-aikaan
 • mahdollistaa asukkaiden osallisuuden lisääminen ja tukea kylien elinvoimaa
 • tukea yhdistyksiä kyläyhteisöjen viihtyvyyden luomisessa ja kehittämisessä. Tavoitteena on runsas vapaa-aikatoiminnan tarjonta kylissä.
 • luoda hyvät edellytykset vapaa-aikatoimintaan kylien luonteen ja erityispiirteiden pohjalta
 • luoda hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä antaa mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen.

Virheellisten tietojen antaminen avustushakemuksessa tai avustusten väärinkäyttö vaikuttaa tuleviin avustuksiin ja voi johtaa siihen, että saatu avustus pitää palauttaa.

Hyvinvointivaliokunta voi kalenterivuoden aikana kohdentaa yhdistysten avustuksiin varattuja varoja uudelleen ja päättää varojen jakamisesta tavallisesta poikkeavasti.

Avustusmuodot

Toiminta-avustus

 • Yleishyödyllinen toiminta
 • Liikuntatoiminta
 • Uimakoulutoiminta
 • Lapsi- ja nuorisotoiminta
 • Kulttuuritoiminta

Seurantaloavustus

Kulttuuri- tai taidestipendi (kulttuuritoiminta)

Hankeavustus

 • Kulttuuritoiminta
 • Nuorisobonus
 • Iloa ikäihmisille

Kartta-avustus

Kaukaloiden ja jääratojen hoitoavustushakemus

Hiihtolatujen hoitoavustus

Hakeminen

Avustusten ja tukien hakemisesta ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja Mustasaari tiedottaa -lehdessä. Hakemusten on oltava perillä viimeistään 15.3. kello 16. Jos hakuajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, hakemuksen on oltava perillä viimeistään sitä seuraavana arkipäivänä klo 16. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Hae avustusta sähköisen lomakkeen kautta

Jos hakemuksen haluaa lähettää postitse, hakemuslomake pitää tulostaa. Paperinen hakemus toimitetaan osoitteeseen

Mustasaaren kunta
Keskustie 4
65610 Mustasaari.

Kuoreen merkintä ”Avustushakemus”.

Hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Liitteitä voi toimittaa hakuajan päättymisen jälkeen. Myönnetty avustus maksetaan vasta kun vahvistetut liiteasiakirjat on toimitettu.

Ilmoitus päätöksestä

Toiminta-, käyttö- ja kulttuuriavustusten sekä kulttuuristipendien myöntämisestä ilmoitetaan toukokuun alussa hakijan hakemuksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Hiihtolatujen hoitoavustuksista päättää vapaa-aikapäällikkö, ja avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan touko- ja marraskuussa.  

Hyvinvointivaliokunta voi käyttää myöntämänsä avustuksen velan pois kuittaamiseen, jos yksittäinen yhdistys on velkaa Mustasaaren kunnalle tai Vaasanseudun Areenoille.  

Selvitys

Yhdistys on velvollinen pyydettäessä selvittämään myönnetyn avustuksen käyttöä. Hyvinvointivaliokunnalla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan kirjanpito selvittääkseen, onko avustusta käytetty sovittuun tarkoitukseen. Virheellisten tietojen antaminen avustushakemuksessa tai avustusten väärinkäyttö vaikuttaa tuleviin avustuksiin ja voi johtaa siihen, että saatu avustus pitää palauttaa.

Korkeammalla sivulla

Yleistä
Avustus
Avustuksen tarkoituksena on
Avustusmuodot
Hakeminen
Ilmoitus päätöksestä
Selvitys